Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 14 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

3. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τοπικού Διαμερίσματος Κατερίνης»
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

4. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν» (40/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

5. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, αντιδήμαρχος

6. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων σε συλλόγους ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, Πρόεδρος της ΔΕΠ

7. Έγκριση ή μη μείωσης μισθώματος της πίστας Καρτ στην Παραλία Κατερίνης, ύστερα από αίτηση του Μπλάνα Νικολάου του Ιωάννη
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, εντεταλμένος σύμβουλος

8. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. Γ625, Γ621, Γ613 και 3β, 3γ, 3δ, 3δ΄της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού – Επέκταση.
Εισηγητής: Λιακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος

9. Επικαιροποίηση και εμμονή στην με αριθμό 345/2009 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ της τροποποίησεως του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 706 και 673 της Π.Ε. Καπνικού Σταθμού – Επέκταση
Εισηγητής: Λιακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπους