Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 07 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Προτάσεις για την ανάπτυξη των Λιμένων της Πιερίας για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.

2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος δήμου Κατερίνης έτους 2013.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

4. Καθορισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης για το έτος 2014
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

5. Καθορισμός τελών από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρόμων κ.λ.π.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

6. Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

7. Καθορισμός τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

8. Καθορισμός τελών τέλεσης πολιτικών γάμων
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

9. Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου άρθρου 10 του Ν. 1080/80 στο  Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

10. Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων στο  Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

11. Καθορισμός τελών ύδρευσης και άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

12. Καθορισμός συντελεστή Τ.Α.Π. και τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

13. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

14. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ή μη αγροτεμαχίου 4.000 τ.μ., τμήματος του αριθ. 2011 τεμαχίου για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου με την κατασκευή στεγάστρων με δημοπρασία (ύστερα από αίτηση της Ασπασίας Μπαλούκα)
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, εντεταλμένος σύμβουλος

15. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ή μη αγροτεμαχίου 4.000 τ.μ., τμήματος του αριθ. 2011 τεμαχίου για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου με την κατασκευή στεγάστρων με δημοπρασία (ύστερα από αίτηση του Νικολάου Κωνσταντόση)
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, εντεταλμένος σύμβουλος

16. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Σύνταξη τροποποιήσεων σχεδίου, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού και διορθωτικών πράξεων εφαρμογής, προκειμένου να διανοιχθούν διάφορες οδοί»
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

17. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού στις Πολεοδομικές Ενότητες Κέντρου Αναθεώρηση – Ευαγγελικών αναθεώρηση για τη διάνοιξη των οδών α΄ παρόδου Παρθενίου Βαρδάκα, Καποδιστρίου, Κολινδρού και Αχελώου και των παρόδων της, μεταξύ των Ο.Τ. 238, 239, 79, 100, 105, Κ.Χ.8, 74Α, 75Α, 234Α, 234Β, 234Γ, 227, 233, 232Α, Κ.Χ. 232Β, Κ.Χ. 232Γ, 870 και 871»
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

18. Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δήμου Κατερίνης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση παραχώρησης τάφου για 40 χρόνια στο Β’ νεκροταφείο ύστερα από αίτηση της κ. Γενοβέφας Μαρίνου
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος