Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 22 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Εκλογή υδρονομέων Δήμου Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο έτους 2014
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος