Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 1. Συγχώνευση ή μη Κοινωφελών Επιχειρήσεων και σχετικών δραστηριοτήτων Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με τα  άρθρα108 & 109 του Ν.3852/2010, ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου-Αντιπροέδρου και καθορισμός αποζημίωσης τους.
  Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.

 2.  Συγχώνευση ή μη  Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 & 4 του Ν.3852/2010
  Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.

 3.  Συγχώνευση Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.3852/2010.
  Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.

 4.  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δήμο Κατερίνης , σύμφωνα με το άρθρο  76 του Ν.3852/2010.
   Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.

 5.  Έγκριση νέων τεσσάρων γραμμών ADSL στο Δήμο Κατερίνης στο πλαίσιο ελεύθερης ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο των δημοτών.
   Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

 6.  Ρύθμιση κυκλοφορίας –στάθμευσης στην πόλη της Κατερίνης μετά την αριθ. 3/2011 απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

 7.  Έγκριση κανονιστικής απόφασης, μετά από την αριθ. 1/2011 απόφαση –εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το δημοτικό συμβούλιο, για το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης στο Δήμο Κατερίνης.
  Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

 8.  Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ.), ορισμός Προέδρου-Αντιπροέδρου και καθορισμός αποζημίωσης.
  Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ