Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 24 Ιουλίου 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 21:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

2. Έγκριση της Β τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013, ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

3. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

4. Διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

5. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμων που αφορούν σε παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης (334/1992 απόφαση Δ.Σ.)
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

6. Έγκριση ανάληψης συνδρομής μιας ADSL γραμμής ταχύτητας 24 Mbps για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στους δημότες και τις υπηρεσίες της Κοινότητας Αγ. Δημητρίου Πιερίας μέσω ασυρματικού εξοπλισμού
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

8. Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων υλικών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

9. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης και έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων στο χώρο της, για το έτος 2013, ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ. και της Ο.Ε.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

10. Κήρυξη του ενοικιαστή του δημοτικού αναψυκτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο 250 τ.μ. στο Β.Κ.341 της Δ.Κ. Καλλιθέας, ως έκπτωτου, λόγω μη καταβολής του μισθώματος στην ορισμένη προθεσμία.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

11. Παραχώρηση δημοτικής έκτασης για δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης, ύστερα από αίτηση της Αθλητικής Ένωσης Παλλινοστούντων ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

12. Έγκριση απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίησης δημοτικού οικοπέδου (κ.κ.030904)  στη Σταυροπούλου - Καρύτσιου Γιαννούλα (αυθαίρετα κατέχουσα) στην περιοχή Βατάν - Επέκταση (Ο.Τ.994)
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

13. Μείωση μισθώματος του δημοτικού αναψυκτηρίου με εμβαδόν 250 τ.μ. (τμήματος του ΒΚ341) που βρίσκεται στο αγρόκτημα Δ.Κ. Καλλιθέας Δ.Ε. Παραλίας, ύστερα από αίτηση του Τσενεκίδη Κων/νου του Ηρακλή.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

14. Εκμίσθωση τμήματος του ισόγειου του Πνευματικού Κέντρου «ΕΚΑΒΗ» μετά του περιβάλλοντος χώρου αυτού, που βρίσκεται στην οδό 7ης Μεραρχίας 3, μετά από την οικειοθελή αποχώρηση του Σιδηρόπουλου Κωνσταντίνου του Βασιλείου
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

15. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

16. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 134.900,00 ευρώ στα πλαίσια του Έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (32/2012 μελέτη) με Κωδικό MIS 374880
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

17. Έγκριση διενέργειας προμήθειας χρωμάτων για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυανικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

18. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Ανταλλακτικών για την Επισκευή Αντλιοστασίου Ύδρευσης – Άρδευσης στον οικισμό της Ολυμπιακής Ακτής»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

19. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

20. Έγκριση της αριθ.48/2013 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚΟΡΙΝΟΥ»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

21. Έγκριση της αριθ.50/2013 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και8 αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΠΙΕΡΙΩΝ»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

22. Έγκριση της αριθ.56/2013 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και8 αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΠΑΡΑΛΙΑΣ»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

23. Έγκριση της αριθ. 57/2013 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και8 αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

24. Έγκριση της αριθ. 58/2013 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και8 αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΕΛΑΦΙΝΑΣ»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

25. Έγκριση της αριθ. 62/2013 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και8 αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΠΕΤΡΑΣ»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ελαφίνας» (133/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)                 
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του εξοπλισμού επίπλων στα πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

28. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέργεση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικά – Επέκταση (μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (7/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

29. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτηρίων» (70/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

30. Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Κέντρου» (72/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

31. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στα πλαίσια του έργου «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» (82/2012 μελέτη) με Κωδικό MIS383758
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

32. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κατερίνης, ύστερα από τις 77, 78 και 79/2013 εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

33. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Βελτίωση δασόδρομου Άνω Μηλιά – Κρυονέρι – Μπουρλέκια» Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς, Δημοτικής Ενότητας Πέτρας, μήκους 4+ 209 km
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

34. Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2013
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

35. Αποδοχή απόφασης ένταξης και ειδικών όρων ένταξης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για αποδοχή του Συμφώνου αποδοχής του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα  στη θέση ‘‘Αηδημητρινά’’ Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

36. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» προϋπολογισμού 205.000,00 ευρώ με ΦΠΑ με ανοιχτή δημοπρασία (αριθ.13529/26.06.2013 απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

37. Οριστική παραλαβή της μελέτης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο «Γεωτεχνικές Έρευνες – Μελέτες Λιμνοδεξαμενών Ελάφου»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού δικτύου Τοπικών Διαμερισμάτων» (118/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

39. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του ΤΔ Αρωνά) Θέση από διατομή 41 έως διατομή Κ23»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

40. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρίας» (62/2008 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

41. Έγκριση τροποποίηση της αριθ.70/2012 μελέτης με τίτλο «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του ΤΔ Αρωνά) Θέση από διατομή 41 έως διατομή Κ23».
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

42. Εκλογή υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου, ύστερα από παραίτηση
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

43. Τροποποίηση της 314/2013 απόφασης ΔΣ με θέμα «Έγκριση σύνταξης πίνακα υλοτόμησης του αριθ. 1279 τεμαχίου στη θέση Τρίγκα Ράχη και Μεσιακός, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής σε καυσόξυλα για τη χειμερινή περίοδο 2013-2014» ως προς τη χρονική διάρκεια ξύλευσης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

44. Καθορισμός τρόπου εκμετάλλευσης δασικών τμημάτων δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς και σχετικών μισθωμάτων για το έτος 2013
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

45. Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Επιμελητήριο Πιερίας της 5ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

46. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

47. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 798 της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου - επέκταση
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

48. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου μας.
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, αντιδήμαρχος

49. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Κατερίνης με το ποσό των 239.900,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, αντιδήμαρχος.

50. Έγκριση πρακτικών συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

51. Παραχώρηση σχολικών χώρων  σε φορείς και συλλόγους  (ύστερα από σχετική εισήγηση της ΔΕΠ)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

52. Έγκριση των απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών  Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης για το οικονομικό έτος 2012 (ύστερα από σχετική εισήγηση της ΔΕΠ)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

53. Ορισμός υπευθύνου που θα εκτελεί χρέη Οικονομικού Προϊσταμένου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Δ.Σ. και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ.

54. Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού έτους 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την αριθ.78/2013 απόφαση της ΔΗΚΕΔΗΚ
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

55. Ανάκληση της αριθ. 168/2013 απόφασης ΔΣ με θέμα «Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)», ύστερα από την αριθ.83/2013 απόφαση της ΔΗΚΕΔΗΚ
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

56. Ορισμός αποζημίωσης του προέδρου της ΔΗΚΕΔΗΚ, ύστερα από την αριθ.84/2013 πρόταση του διοικητικού συμ/λίου της επιχείρησης (άρθρο 255 παρ.5 του Ν.3463/2006)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος