Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 12 Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

3. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

4. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με το Ν. 4257/2014
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της οριστικής μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) 2ης ΔΕ Ν. Πιερίας»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος.

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δ.Ε. Ελαφίνας» (58/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος.

7. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στο έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» (αριθ. μελ. 37/2009) ύστερα από εισήγηση της ΕΠΖ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος.

8. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (34/09 μελέτη) προϋπολογισμού 815.340,95 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος.

9. Αποδοχή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2014 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

10. Παράταση προθεσμίας για την υλοποίηση της πράξης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

11. Χορήγηση άδειας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Αντιδήμαρχος.

                                           
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος