Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 27 Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

4. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

5. Έγκριση ή μη μείωσης μισθώματος της πίστας Καρτ στην Παραλία Κατερίνης, ύστερα από την αίτηση του Νικολάου Μπλάνα του Ιωάννη
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος σύμβουλος

6. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κλήρωση των δικαιούχων και των θέσεών τους για Εμποροπανήγυρη 2014
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος σύμβουλος

7. Χωροθέτηση βυθιζόμενων κάδων συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων (Σχετ. η αριθ. 76/2011 Α.Δ.Σ.)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, Αντιδήμαρχος

8. Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης προέδρου – αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης».
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης  Καρατζόγλου Χαράλαμπος.
 
9. Παραχωρήσεις γηπέδων σε αθλητικούς συλλόγους
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος σύμβουλος

10. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων σε συλλόγους ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, Πρόεδρος της ΔΕΠ

11. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπαλαίωση – αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος Τσαλόπουλου» αρ.μελ.39/2005
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

12. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Βατάν» (44/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος  

13. Έγκριση ή μη παράτασης 5ης τμηματικής προθεσμίας του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος      

14. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη ένστασης κατά απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης περί υποβολής ποινικής ρήτρας για υπέρβαση ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος      

15. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής -  Οριστικής Παραλαβής έργων
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού (45/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πεζοδρόμου εκκλησίας και επικάλυψη τσιμενταύλακα στον οικισμό Ανδρομάχης»
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

18. Λήψη απόφασης για διάλυση ή μη σύμβασης για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: Μελέτη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου» του πρώην Δήμου Παραλίας  
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

19. Λήψη απόφασης για ανάθεση υλοτομικών εργασιών ως έκτακτη κάρπωση λόγω κατασκευής του έργου με τίτλο «Βελτίωση δασοδρόμου Άνω Μηλιά-Κρυονέρι-Μπουρλέκια  Τ.Κ, Μηλιάς, Δ.Ε. Πέτρας»
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

20. Αποδοχή ή μη της προσφοράς του κτηνιάτρου Μάρκου Δαφερέρα για παροχή δωρεάν υπηρεσιών για τη λειτουργία του κυνοκομείου
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

21. Λήψη απόφασης για ανάληψη συνδρομής 60 καρτών SIM για μετάδοση δεδομένων μέσω τηλεματικού εξοπλισμού σε οχήματα του Δήμου
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

22. Αποδοχή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Αρδευτικό έργο Καταλωνίων – Τόξου, Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας»
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

23. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στον οικισμό Άνω Αγίου Ιωάννη, Δήμου Κατερίνης».
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

24. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Ν. Χράνης» (12/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος

25. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Δ.Κ. Παραλίας» (13/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος

26. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου, στην πολεοδομική ενότητα Βατάν Δήμου Κατερίνης (Α.Μ. 6/2011).
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος

27. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου, στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου   (Α.Μ. 8/2011).
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος

28. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στον οικισμό Άνω Αγίου Ιωάννη Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος