Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στις 23 Μαρτίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1.Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη έργων στο πρόγραμμα LEADER
Εισηγητής: Νίκος  Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

2.Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του νπδδ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

3.Ορισμός μελών του διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & και Αποχέτευσης Κατερίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) και ορισμός Προέδρου-Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

4.Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ.) και ορισμός Προέδρου-Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

5.Ορισμός μελών του διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Κατερίνης  και ορισμός Προέδρου-Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

6.Ορισμός μελών του διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ του Δήμου Κατερίνης που προέκυψε από τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ και ορισμός Προέδρου-Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

7.Ορισμός μελών του διοικητικού Συμβουλίου της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και ορισμός Προέδρου-Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

8.Ορισμός μελών του διοικητικού Συμβουλίου της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και ορισμός Προέδρου-Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

9.Ορισμός μελών για τη συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου Α.Ε. και ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του στις γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

10.Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2011
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

11.Καθορισμός χρήσης Κ.Χ. πλατειών, πεζοδρόμων, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

12.Καθορισμός τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών κλπ Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

13.Καθορισμός βοσκήσιμων εκτάσεων (θέση και εμβαδόν), τρόπου χρήσης αυτών, αριθμού και είδους ζώων μεγάλων και μικρών που επιτρέπεται να βόσκουν στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

14.Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

15.Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και ειδικών διαφημιστικών πλαισίων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

16.Καθορισμός τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

17.Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και φόρου του άρθρου 10 του Ν.1080/80 του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

18.Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

19.Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων Δήμου Κατερίνης
Εισηγήτρια: Καλλιόπη Τζουμέρκα-Μπατάλα, Αντιδήμαρχος

20.Καθορισμός τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

21.Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και καθορισμός τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων,  στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

22.Ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-banking της Εμπορικής Τράπεζας και εξουσιοδότηση δυο υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας για τη λειτουργία της υπηρεσίας της
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

23.Έγκριση χορήγησης παράτασης για την προμήθεια υπερκατασκευής απορριμματοφόρου
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

24.Έγκριση υπέρβασης κατά 20% του προϋπολογισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης έτους 2010 και σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης λόγω αύξησης των αναγκών και των τιμών.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

25.Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

26.Έγκριση εξώδικου- συμβιβαστικού  τρόπου καθορισμού  τιμής μονάδος αποζημίωσης εκτάσεων γης Δημοτών – Δήμου.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος

27.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του προγράμματος  καταπολέμησης κουνουπιών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας στην παραλιακή ζώνη του Ν. Πιερίας για το έτος 2011.
Εισηγήτρια: Καλλιόπη Τζουμέρκα-Μπατάλα, Αντιδήμαρχος

28.Αίτημα για την έκδοση απόφασης από της αρμόδιες υπηρεσίες, για την τριετή παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τον καθαρισμό των ακτών του Δήμου Κατερίνης σύμφωνα με την τεχνική μελέτη «Καθαρισμός παραλιακών ακτών (Τριετίας 2011 – 2014)» προϋπολογισμού 282.877,11 € με Φ.Π.Α.

29.Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ο.Α.Κ. & Α.  Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καρατζόγλου , Δ.Σ. και Πρόεδρος του ΟΑΚΑΔΚ

30.Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δ.Σ. και Πρόεδρος του ΔΩΚ.

31.Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις  Αγροτικού Δικτύου Τοπικών Διαμερισμάτων»  (Αριθ. μελέτης 118/2009).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

32.Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις  ενότητας Καπνικού Σταθμού»  Αριθ. μελέτης 46/2009.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

33.Έγκριση του Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών στο 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο »  Αριθ. μελέτης 78/2010.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

34.Έγκριση του 6ου πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της ΔΕΥΑΚ για τη λειτουργία του Κέντρου Αποκατάστασης Ζημιών (ΚΑΣ)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος

35.Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

36.Επιβολή προστίμων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ