Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 5.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Συζήτηση για το τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, κατόπιν αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων και δημοτών.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.

2.Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κατερίνης έτους 2011.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

3.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

4.Έγκριση της 85/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Περίστασης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

5.Τροποποίηση της 21/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Σβορώνου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (332/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

6.Τροποποίηση της 22/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Νεοκαισάρειας» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (328/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

7.Τροποποίηση της 23/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Νέου Κεραμιδίου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (330/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

8.Τροποποίηση της 24/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Νέας Χράνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (331/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

9.Τροποποίηση της 25/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Γανόχωρας» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (329/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.) .
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

10.Τροποποίηση της 26/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννη» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (333/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

11.Τροποποίηση της 32/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κορινού» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (368/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

12.Τροποποίηση της 33/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Λόφου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (370/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

13.tΤροποποίηση της 34/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Βρίας» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (369/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

14.Τροποποίηση της 38/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Αρωνά» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (367/2011 απόφαση Δ.Σ.).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

15.Τροποποίηση της 39/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Εξοχής» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (366/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

16.Τροποποίηση της 40/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Λαγόραχης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (365/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

17.Τροποποίηση της 41/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Τραπεζούντας» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (364/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

18.Τροποποίηση της 42/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοποτάμου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (363/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

19.Τροποποίηση της 43/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κούκου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (362/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

20.Τροποποίηση της 45/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Καταλωνίων» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (361/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

21.Τροποποίηση της 46/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ελάφου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (424/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

22.Τροποποίηση της 55/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (373/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

23.Τροποποίηση της 56/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κάτω Μηλιάς» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (372/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

24.Τροποποίηση της 58/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοχωρίου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (374/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).          
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

25.Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση για την ανέγερση του Ειδικού Σχολείου Κατερίνης».
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

26.Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση για την ανέγερση του 8ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης».
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

27.Προμήθεια λιπαντικών για το Δήμο Κατερίνης (16/2011 μελέτη) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λόγω του ότι ο πρόχειρος διαγωνισμός (αρχικός και επαναληπτικός) απέβη άγονος.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

28.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ενότητας Βατάν» (44/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

29.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Κατερίνης για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης».
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος.

30.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση διαβρωθέντων τμημάτων στους δρόμους του Δ.Δ. Ελατοχωρίου» του πρώην Δήμου Πιερίων (Αριθ. Μελέτης 181/2010 πρώην ΤΥΔΚ).
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

31.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – Αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος Τσαλόπουλου» (39/2005 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

32.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των Οικισμών» (134/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

33.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση – συντήρηση πλακόστρωτων πεζοδρομίων του Δήμου Κατερίνης» (125/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

34.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης και συντήρησης πεζοδρόμων Δήμου Κατερίνης» (123/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

35.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Κέντρου» (72/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

36.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αισθητική αναβάθμιση πρασίνου Κ.Χ. ενότητας επέκτασης Ευαγγελικών» (124/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

37.Έγκριση του αριθ.3/2011 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος & πρόεδρος της Επιτροπής.

38.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης και προσδιορισμός θέσεων στάσης - στάθμευσης, σύμφωνα με την αριθ.89/2011 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

39.Λήψη απόφασης για παραχώρηση προς χρήση του αριθ. ΚΗΥ 2885 δημοτικού αυτοκινήτου ειδικών χρήσεων στη «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ε.» (ύστερα από αίτημά της) για κάλυψη των αναγκών της.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

40.Καθορισμός πηγής χρηματοδότησης για την «Προμήθεια, φόρτωση και μεταφορά άμμου» για το έργο «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας» (88/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

41.Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής έργων σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Π.Δ.171/87.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

42.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού με την κατασκευή γέφυρας στη θέση “Πόρος”» του πρώην Δήμου Πιερίων (1/2007 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος.

43.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Κατερίνης – Κατασκευή έργων Β’ φάσης»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

44.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Μ. Μηλιάς – Κ. Μηλιάς Δ.Δ. Μηλιάς Δήμου Πέτρας» (156/2008 μελέτη).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

45.Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κατερίνης (μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4024/2011)
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

46.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 01/01/2012 έως 31/07/2012 για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης (ΟΠΠΑΠ)
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Δ.Σ. και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ

47.Έγκριση της Γ’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 (261/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

48.Λήψη απόφασης ανανέωσης – παράτασης μίσθωσης χώρου ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Κορινού.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

49.Έγκριση μετάβασης δημάρχου και αντιδημάρχου εκτός Κατερίνης για υπηρεσιακούς λόγους.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

50.Έγκριση λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2012.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

51.Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

52.Έγκριση ενταφιασμού σε παραχωρημένο οικογενειακό τάφο στο Α νεκροταφείο του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από αίτηση του Παπαδόπουλου Κων/νου.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

53.Επικαιροποίηση της αριθ.44/2009 απόφασης πρώην Δήμου Ελαφίνας με θέμα «Ανταλλαγή δημοτικών αγροτεμαχίων της κτηματικής περιοχής συνοικισμού Μελιαδίου Τ.Δ.Λαγοράχης με αγροτεμάχιο ιδιώτη για την κατασκευή αρδευτικής δεξαμενής».
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

54.Τροποποίηση της 458/2011 απόφασης Δ.Σ. με θέμα [Καταβολή επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου που ασχολήθηκαν το έτος 2010 με την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών και συγκεκριμένα με την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων των αλλοδαπών για χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής τους  (ΚΥΑ 2/86390/0022/2-2-2011 ΦΕΚ 676/τ.Β’/28-4-2011)]
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

55.Μεταφορά θέσης γλυπτού που βρίσκεται στην πόλη της Κατερίνης.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

56.Επικύρωση της επιλογής των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

57.Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης της αριθ. 66/2011 μελέτης που αφορά στη «Μεταφορά μαθητών Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012»
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, αντιδήμαρχος

58.Άνοιγμα ειδικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, προκειμένου να κατατεθεί το υποχρεωτικά διατιθέμενο ένα δέκατο του ποσού από το καθαρό εισπραττόμενο προϊόν του «Εράνου της Αγάπης» της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος.

Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, αντιδήμαρχος

59.Λήψη απόφασης για συνέχιση ή μη της διαδικασίας έκδοσης παράτασης παραχώρησης στον πρώην Δήμο Πιερίων του με αριθ. 543 ΟΤ 68 οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση Διοικητηρίου.
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

60.Λήψη απόφασης για παραχώρηση προς χρήση των αριθ. ΚΗΥ 7021 και ΚΗΥ 7038 δημοτικών αυτοκινήτων στη ΔΕΥΑ Κατερίνης (ύστερα από αίτημά της) για κάλυψη των αναγκών της.
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος.

61.Εξέταση αιτήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας για παραχώρηση ικανής έκτασης για τη δημιουργία υπηρεσιακού πρατηρίου καυσίμων στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου.
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

62.Επικαιροποίηση της 43/2009 απόφασης Δ.Σ. πρώην Δήμου Παραλίας με θέμα [Έγκριση της με αριθμό 10/20-02-2009 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΗΠΑ που αφορά τη δωρεάν μεταβίβαση των αυτοκινήτων φορτηγών της επιχείρησης στο Δήμο].
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

63.Λήψη απόφασης περί της τιμής μονάδας για την προσκύρωση Δημοτικής Έκτασης εμβαδού 48,63 τ.μ. στην ιδιοκτησία Τάσιου Λάζαρου του Κων/νου με κ.κ. 037110 στο Ο.Τ. 953 της Π.Ε. ΒΑΤΑΝ – Επέκταση.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

64.Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο δρόμο μεταξύ των Ο.Τ.292 και 293 της πολεοδομικής ενότητας Κέντρο – Αναθεώρηση.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

65.Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο δρόμο μεταξύ των Ο.Τ.189-164-165 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Αναθεώρηση.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

66.Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

67.Ορισμός εκπροσώπων για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους σύμφωνα με πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

68.Αποδέσμευση ειδικευμένων εσόδων Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

69.Έγκριση ή μη της αριθ.39/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ που αφορά στην πρόσληψη τριών μελών του Δ.Σ. με πλήρη και μερική απασχόληση, σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν. 3463/2006
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, ΔΣ και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

70.Ανάκληση της αριθ.275/2011 απόφασης Δ.Σ. με θέμα [Παραχώρηση στο Δήμο ειδικά διαμορφωμένου λεωφορείου για μετακίνηση παιδιών και εφήβων του ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ] διότι δε συντρέχουν πλέον οι λόγοι της παραχώρησης.
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, ΔΣ και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

71.Έγκριση των απολογισμών των πρώην Νομικών Προσώπων με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές», για το οικονομικό έτος 2010 (ύστερα από την 15/2011 εισήγηση της ΔΕΠ)
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ.  και πρόεδρος της ΔΕΠ

72.Έγκριση παραχώρησης σχολικής αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου ή Νηπιαγωγείου Καρυών στο Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο Καρυών «ΑΕΤΟΣ» (ύστερα από την 16/2011 εισήγηση της ΔΕΠ)
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ.  και πρόεδρος της ΔΕΠ

73.Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2011.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

74.Έγκριση υποβολής προτάσεων για το έργο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Παραλίας Νομού Πιερίας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 28 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

75.Έγκριση περαίωσης – παραλαβής της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Κατερίνης αναφορικά με την προετοιμασία του φακέλου υποβολής της Προγραμματιζόμενης Πράξης με τίτλο «Κατασκευή και εξοπλισμός στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

76.Έγκριση παραλαβής της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο [Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Κατερίνης για την υλοποίηση του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ Κατερίνης»].
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

77.Λήψη απόφασης για διάλυση ή μη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Οριοθέτηση ΚΧ με κρασπεδόρειθρα ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

78.Λήψη απόφασης για διάλυση ή μη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού δικτύου Τοπικών Διαμερισμάτων»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

79.Λήψη απόφασης για διάλυση ή μη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

80.Λήψη απόφασης για διάλυση ή μη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Εθνικού Σταδίου»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

81.Λήψη απόφασης για διάλυση ή μη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οικισμών και Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ