Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 03 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:
1. Λήψη απόφασης έναρξης διαδικασίας προκήρυξης της μελέτης: «Πολεοδομικός Σχεδιασμός Δήμου Κατερίνης: Α) Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής περιοχών επέκτασης ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14 Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης. Β) Μελέτη Αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις  Πολεοδομικές Ενότητες ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14 Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης ».(ύστερα από την εισήγηση της Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

2. Λήψη απόφασης έναρξης διαδικασίας προκήρυξης της μελέτης: «Μελέτη  Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής οικιστικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Παραλίας Δήμου Κατερίνης  (ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3) » (ύστερα από την εισήγηση της Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

3. Λήψη απόφασης για την συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δήμου Κατερίνης και ορισμός ορκωτού λογιστή για έλεγχο τους με βάση τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

5. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

7. Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2013
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

8. Συμπλήρωση και επαναδιατύπωση της αριθ. 272/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θάμα «Ανάκληση της αριθ. 404/2012 απόφασης του Δ.Σ. και εκμίσθωση τμήματος του αριθ. 78 αγροτεμαχίου διανομής 1931 του αγροκτήματος Νεοκαισάρειας εμβαδού 1.400,00 τ.μ.»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας χαρτικών, ειδών γραφείου, απορρυπαντικών και υλικών φαρμακείου για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης» στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προ όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

10. Λήψη απόφασης για την διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αγροτεμαχίων που κατελήφθησαν από τα νερά του φράγματος εξοχής
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Καλλιθέας (Ποτόκια)» (68/2007 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

12. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση του Ο.Π.Π.Α.Π. Δήμου Κατερίνης για αντικατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο του Α΄Δ.Α.Κ.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση του Κεντρικού Πεζόδρομου και του Πάρκου στα Καταφιώτικα» (26/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

14. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση οδών των ΒΚ και των καθέτων δρόμων στην οδό Αγίου Νικολάου και της οδού Νίκης στο Δ.Δ. Παραλίας» (13/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» (37/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Βατάν» (42/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

18. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση της 88/2013 απόφασης ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα «Λήψη απόφασης επί χρέωσης τιμολογίου για Ταχυδρομείο – ΔΕΗ κλπ»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

20. Έγκριση των απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών  Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης για το οικονομικό έτος 2012 (ύστερα από την αριθ.12/2013 εισήγηση της ΔΕΠ)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

21. Μείωση μισθώματος του ακινήτου ακάλυπτου χώρου των 250τμ και καταστήματος 15 τμ που βρίσκεται επί της 25ης Μαρτίου και Δ. Αεροπαγείτου, ύστερα από αίτηση του Ζέρβα Διονύσιου του Δημητρίου
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

22. Παραχώρηση οικοπέδου εμβαδού 15.082 τμ στο Ο.Τ. 351 της Π.Ε. Εθνικού Σταδίου στον Σ.Φ.Κ. Πιερικού
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

23. Ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής οργανωμένης εγκατάστασης πλανοδίων.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος