Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 15.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του νπδδ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

2.Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

3.Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

4.Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

5.Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

6.Λήψη απόφασης για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Ε.Π.Ο. για την εξασφάλιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κατερίνης για την διοργάνωση της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος Νέων 2014 κάτω των 19 ετών που διοργανώνει η UEFA. Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

7.Έγκριση ή μη της τροποποίησης των συμβάσεων με το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, σύμφωνα με την  αριθ. 35415/2011 ΚΥΑ, το άρθρο 19 του Ν. 2936/2001 και την αριθ. 98/2011 μελέτη με τίτλο «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012»
Εισηγητής: Γιώργος Ίτσιος, αντιδήμαρχος.

8.Χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών  διαδικτύου.
Εισηγητής: Γιώργος Ίτσιος, αντιδήμαρχος.

9.Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

10.Διόρθωση της 581/2011 απόφασης ΔΣ ως προς την κατάσταση διαγραφής οφειλετών από χρηματικό κατάλογο που αφορά στη χρήση χώρου λαϊκών αγορών Δήμου Κατερίνης και ως προς το ύψος του ποσού διαγραφής της οφειλής του κ.  Δημητρίου Πεφτίτση
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

11.Απευθείας ανάθεση υλοποίησης προγραμμάτων «Μαζικού Αθλητισμού 2011-2012» στην Ολυμπιακή Αναπτυξιακή Α.Ε.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

12.Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κυκλοφοριακής ανάπλασης περιοχής Αστικών Δήμου Κατερίνης».
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

13.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχέτευση όμβριων υδάτων Κάτω Μηλιάς» .
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος  Αντιδήμαρχος.

14.Έγκριση της 4ης φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε υφιστάμενα κελύφη του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

15.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών» (αφορά οικισμούς της Δ.Ε. Ελαφίνας) 134/2010 μελέτη ΤΥΔΚ
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

16.Έγκριση του αριθ. 4/2011 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Επιτροπής.

17.Έγκριση της 59/2011 μελέτης του έργου «Εξοπλισμός και εργασίες βελτίωσης – επέκτασης – μετατόπισης και τροποποίησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών με φωτεινή σηματοδότηση (ΦΣ) του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 65.530,03 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με πρόχειρο διαγωνισμό.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

18.Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη άρδευσης πρανών και κόμβων Περιφερειακής οδού Κατερίνης».
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

19.Λήψη απόφασης για διάθεση των 113,30 χκμ καυσόξυλων οξυάς παραχθέντα μέσα στο έτος 2011 από το ΔΤ 35 του Δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς στο εμπόριο
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

20.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας φόρτωση και μεταφορά άμμου για το έργο «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας» .
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος Αντιδήμαρχος.

21.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου παλαιάς Βρίας» 62/2008 μελέτη ΤΥΔΚ
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

22.Καθορισμός του αριθμού αδειών του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2012
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος Αντιδήμαρχος.

23.Καθορισμός του αριθμού αδειών του υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2012
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος Αντιδήμαρχος.

24.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

25.Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

26.Λήψη απόφασης σχετικά με την κύρωση της 1/2005 πράξης εφαρμογής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

27.Έγκριση ή μη της 45/2011 απόφαση του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης που αφορά στην ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Ω.Κ.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Δ.Σ. και πρόεδρος του Δ.Ω.Κ.

28.Έγκριση ή μη της 75/2011 απόφαση του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης (ΟΠΠΑΠ) που αφορά στην ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Δ.Σ. και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ

29.Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση δύο (2) κατευθυντηρίων πινακίδων της Ψυχιατρικής Κλινικής Κατερίνης με διακριτικό τίτλο ΕΛΠΙΔΑ Α.Ε. .
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.


Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ