Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου και Συμβουλίου δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων για ορκωμοσία.

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.57/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης, που βρίσκεται στην οδό 7ης Μεραρχίας 3 (λόγω στενότητας χώρου στο δημοτικό κατάστημα) στις 24 Αυγούστου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/ 2010 ορκωμοσία.

Ο Δήμαρχος
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ