Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 04 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2014.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης έτους 2014.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας αντιδήμαρχος.

3. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο Πάρκο των Ευαγγελικών» και έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
Εισηγητής: Καρατζόγλου Χαράλαμπος, εντελταμένος δημοτικός σύμβουλος

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν» 40/2009 μελέτη
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» 37/2009 μελέτη
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

6. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση του κεντρικού πεζοδρόμου και του πάρκου στα Καταφυγιώτικα , β΄φάση» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

7. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Κατερίνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

8. Έγκριση μελέτης «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Τ.Κ. Ρητίνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

9. Έγκριση μελέτης «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Χράνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

10. Έγκριση μελέτης «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στα κοιμητήρια Δ.Κ. Περίστασης και Τ.Κ. Παραλίας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

11. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης», τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

12. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2014
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

13. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού δύο ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικοτήτων ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας και ΠΕ Ιατρού Εργασίας για το έτος 2014
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

14. Εξέταση αιτήματος του Αθλητικού Συλλόγου ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ για παραχώρηση της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου Κορινού για τις ανάγκες του τμήματος Τζούντο
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

15. Έγκριση της 144α/2013 απόφαση της ΔΕΥΑΚ με θέμα «Λήψη απόφασης για καθορισμό νέας τιμής χρέωσης ανά κ.μ. της εταιρείας ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΒΕΕ
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

16. Συζήτηση επί της πρότασης πολιτών σχετικά με τη δημόσια υγεία και γενικότερα για τους παρόχους υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος