Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 159 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:


Ψήφιση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος


Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος