Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στις 30 Μαρτίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

  • Έγκριση απογραφής περιουσίας Δήμου Κατερίνης-Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011
    Εισηγητής: Τζανάκης Στέφανος , ορκωτός ελεγκτής-λογιστής
 
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ