Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 159 παρ.1 του Ν.3463/2006, που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

Ψήφιση του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, Αντιδήμαρχος

 

Ο Πρόεδρος
Λιακόπουλος Αθανάσιος