Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν διάθεση όλων των διαφημιστικών πλαισίων και άλλων επί πλέον κοινόχρηστων χώρων του Δήμου στα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 (σύμφωνα με το πρακτικό συνεδρίασης της διακομματικής επιτροπής του Δήμου Κατερίνης)
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου να διατεθούν εγκαίρως στα κόμματα χώροι για την προβολή τους, ενόψει των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος