Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 02 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αθανασιάδης Παναγιώτης, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι πρέπει να προβούμε άμεσα στην πρόσληψη προσωπικού καθώς λήγει η σύμβαση εργασίας του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. και πρέπει άμεσα να προσληφθεί προσωπικό ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των πολιτών στον τομέα της καθαριότητας ενόψει και της εορτής του Πάσχα.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος