Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει της 27 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 3.15 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κατερίνης έτους 2011.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

2.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

3.Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου «Κατασκευή και βελτίωση χωμάτινων δεξαμενών και υδρομαστεύσεων για τον εμπλουτισμό και βελτίωση των αρδευτικών έργων στα Τ.Δ. του Δήμου (Μοσχοπόταμος, Μελιάδι, Λαχόραχη, Αρωνάς)» προϋπολογισμού 545.035,00 και έγκριση της μελέτης του έργου.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

4.Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου «Κατασκευή και βελτίωση χωμάτινων δεξαμενών και υδρομαστεύσεων για τον εμπλουτισμό και βελτίωση των αρδευτικών έργων στα Τ.Δ. του Δήμου (Π. Κεραμίδι, Τρίλοφος, Εξοχή») προϋπολογισμού 615.000,00 και έγκριση της μελέτης του έργου.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

5.Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου «Βελτίωση – αποπεράτωση της υφιστάμενης αγροτικής διαδημοτικής οδού του Τ.Κ. Ρητίνης – Τ.Κ. Μοσχοποτάμου, Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

6.Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου «Αγροτική οδοποιία – δρόμος Βίγλα – Άγιος Νικόλαος Τ.Κ. Ρητίνης του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 437.860,00 €
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

7.Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιά Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

8.Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου «Κατασκευή 1ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση «Αηδημητρινά» Πέτρας του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

9.Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση «Αηδημητρινά» Πέτρας του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

10.Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 226 – Δράση 1 «Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του έργου «Βελτίωση δασόδρομου «Άνω Μηλιάς – Κρυονέρι – Μπουρλέκια» Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς Δημοτικής Ενότητας Πέτρας», προϋπολογισμού 231.550,30 €.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

11.Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιμετρικής οδού Αγίου Κωνσταντίνου – Φούντα – Κλήμα – Αγίου Κωνσταντίνου και Α΄ παρακλάδι Παλιόκαστρο οικισμού Ράχης»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

12.Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου «Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Λόφου Ψ.Π.Ο., Τοπικής Κοινότητας Φωτεινών, Δημοτικής Ενότητας Πέτρας», προϋπολογισμού 487.695,00 €
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

13.Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου για κοινωφελή χρήση «Παιδικός Σταθμός» Ρητίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

14.Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση «Καλόγερος» της Δημοτικής Κοινότητας Λόφου του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

15.Υποβολή αιτήματος προς τη Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας, προκειμένου να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την υλοτόμηση τμήματος του δάσους Εξοχής Τόξου και διάθεση του προϊόντος της υλοτόμησης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κατοίκων της περιοχής για την περίοδο 2011-2012 και συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης της υλοτόμησης.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

16.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (8/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 3.550.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

17.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Βατάν (Μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» (6/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 3.550.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

18.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικών επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (7/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

19.Ανάκληση της 456/2011 απόφασης Δ.Σ. και σύναψη  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Δήμου Κατερίνης και Επιμελητήριου Πιερίας για τη συνδιοργάνωση έκθεσης με τίτλο «3η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας 2011».
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι πρέπει άμεσα να υποβληθούν οι προτάσεις για την ένταξη των έργων του Δήμου στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013».

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ