Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 31 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Έγκριση επικαιροποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κατερίνης (ΟΠΔ) όπως αυτό καταρτίστηκε με την 234/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του ΟΠΔ είναι η 31η Ιουλίου.    

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος