Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 27 Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Διατύπωση θέσεων και προτάσεων ενόψει του Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. για τα οικονομικά των Δήμων και συζήτηση για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργία των ΟΤΑ
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, Δήμαρχος

2.Τροποποίηση του τοπογραφικού διαγράμματος της Εμποροπανήγυρης ως προς τους χώρους που διατίθενται, τις χρήσεις που προβλέπονται από το τοπογραφικό διάγραμμα (λούνα παρκ) και έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 31.08.2012
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

3.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 1ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση «Αηδημητρινά» του Δήμου Κατερίνης» με αριθμό μελέτης 62/2012, προϋπολογισμού 615.000,00 ευρώ
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

4.Έγκριση διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης στα πλαίσια της Πράξης: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270»
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση αυτή είναι κατεπείγουσα λόγω (1) του επερχόμενου συνεδρίου της ΚΕΔΕ, όπου θα υπάρξει ανάλογο θέμα, (2) του γεγονότος ότι πρέπει να τακτοποιηθούν οι τελευταίες εκκρεμείς λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επερχόμενης Εμποροπανήγυρης, (3) και (4) την ανάγκη να μην χαθούν συγκεκριμένες προθεσμίες για την χρηματοδότηση αυτών των έργων και να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ