Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 26 Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1.Έγκριση πρακτικού σύσκεψης πολιτικών κομμάτων ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση αυτή είναι κατεπείγουσα λόγω των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, της με αριθμό 14473/11-04-2012 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του από 23-04-2012 πρακτικού της Συνεδρίασης της Διακομματικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης.

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ