Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 10 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φακέλων αλληλογραφίας, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.
 
3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας συσσιτίων – τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Δ.Σ. και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι α) υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν (π.χ. μισθοδοσία υπαλλήλων αορίστου χρόνου, εργοδοτικές εισφορές  και πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών) και β) πρέπει να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία για τη διενέργεια της προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και συσσιτίων τροφίμων για τις ανάγκες των Ν.Π. του Δήμου Κατερίνης (ΟΠΠΑΠ, ΔΗΚΕΔΗΚ).  

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος