Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 12 Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του δημοτικού συμβούλου Αθανάσιου Στυλιανίδη

2. Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης κηδείας δημάρχων και προέδρων Κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αντίστοιχα αξιώματα καθώς και των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων Κατερίνης

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω του ξαφνικού θανάτου του δημοτικού συμβούλου Αθανάσιου Στυλιανίδη.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος