Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:


1.Επιμερισμός κατανάλωσης των ποσοτήτων των καυσίμων του Δήμου Κατερίνης για τα έτη 2012 – 2013.
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος.  

2.Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος

3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους  2012.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

4.Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων και δαπάνης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι απαιτείται να γίνει: α) επιμερισμός κατανάλωσης των ποσοτήτων των καυσίμων επειδή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος για την προμήθεια καυσίμων , β) αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ όπως προτάθηκαν από τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος για να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες υλοποίησής τους, γ) να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου για να διευθετηθούν άμεσα εκκρεμότητες που αφορούν θέματα μισθοδοσίας υπαλλήλων και δ) έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων και δαπάνης ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940 γιατί δεν αναμένεται τακτική συνεδρίαση έως τότε.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ