Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 04 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1.Ανοικτή συζήτηση με μοναδικό θέμα το ζήτημα των διοδίων
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος
Όλο το κείμενο μπορείτε να το δείτε εδώ