Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κατερίνης με προσωρινές εκτροπές δημοτικών οδών, ύστερα από την 84/2013 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι πρέπει άμεσα να ληφθεί η σχετική απόφαση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης, λόγω της διοργάνωσης εκδηλώσεων για το Πανελλήνιο αντάμωμα Βλάχων στις 29.06.2013.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

 

 

  1.  

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κατερίνης με προσωρινές εκτροπές δημοτικών οδών, ύστερα από την 84/2013 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.

 

 

 

 

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι πρέπει άμεσα να ληφθεί η σχετική απόφαση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης, λόγω της διοργάνωσης εκδηλώσεων για το Πανελλήνιο αντάμωμα Βλάχων στις 29.06.2013.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

    Χρήστος Λεμονόπουλος