Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 6 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.
2.Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κατερίνης που αφορούν στο έργο «Αστικές αναπλάσεις της πόλης της Κατερίνης» 29/2011 μελέτη, ύστερα από την αριθ.28Α/2013 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.
3.Έκφραση γνώμης του δημοτικού συμ/λίου σύμφωνα με την αριθ.60/2013 απόφαση Ο.Ε. με θέμα [Ανάκληση της 39/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανέγερση Θεάτρου και Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης (77/2010 μελέτη) προϋπολογισμού 7.735.000,00 ευρώ» και παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο]
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι υπάρχουν δεσμευτικές ημερομηνίες για τα έργα του 1ου και 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και το έργο του 2ου θέματος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 6 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα: 

1.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος. 

2.Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κατερίνης που αφορούν στο έργο «Αστικές αναπλάσεις της πόλης της Κατερίνης» 29/2011 μελέτη, ύστερα από την αριθ.28Α/2013 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος. 

3.Έκφραση γνώμης του δημοτικού συμ/λίου σύμφωνα με την αριθ.60/2013 απόφαση Ο.Ε. με θέμα [Ανάκληση της 39/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανέγερση Θεάτρου και Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης (77/2010 μελέτη) προϋπολογισμού 7.735.000,00 ευρώ» και παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο]Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.
-
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι υπάρχουν δεσμευτικές ημερομηνίες για τα έργα του 1ου και 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και το έργο του 2ου θέματος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ