Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 10 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

2.Απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2012
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

3.Λήψη απόφασης για μίσθωση με δημοπρασία, δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 30 στρεμμάτων που βρίσκεται στη Δ.Κ. Κορινού.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα α) για το 1ο θέμα, διότι άμεσα πρέπει να διευθετηθούν διάφορες οικονομικές εκκρεμότητες του Δήμου β) για το 2ο θέμα, λόγω του ότι απέβη άγονος ο διαγωνισμός για προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2012, σύμφωνα με το από 28-03-2012 πρακτικό του διαγωνισμού και β) για το 3ο θέμα, λόγω έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ