Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση στο εξής θέμα:

1.Συζήτηση επί του νόμου 4093/2012 για όλα τα θέματα που αφορούν τους ΟΤΑ και ειδικότερα για το ζήτημα της  διαθεσιμότητας των δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί ο νόμος στη λειτουργία του Δήμου και ειδικότερα η διάταξη που αφορά στη διαθεσιμότητα των δημοτικών υπαλλήλων.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ