Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει σήμερα 31 Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  8.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέμα:

1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κατερίνης έτους 2011.
2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011.
3.Έγκριση της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας «Μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό  έτος 2011-2012» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της.


Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι, ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, άμεσα πρέπει να γίνουν ενέργειες για τη διαδικασία της μεταφοράς των μαθητών των δύο βαθμίδων στα σχολεία.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ