Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 14 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1. Kαθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στις χαρακτηρισμένες ως τουριστικές παραλιακές περιοχές του Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 94 &6 εδ.28 του Ν. 3852/2010, ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα γιατί πρέπει άμεσα να ληφθεί η σχετική απόφαση για την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων και επιχειρήσεων ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος