Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 12 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης έτους 2014.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας αντιδήμαρχος.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι πρέπει να γίνει άμεσα η αναμόρφωση προϋπολογισμού προκειμένου να διευθετηθούν πληρωμές υπαλλήλων του Δήμου (πρώην δημοτικών αστυνομικών, λόγω παράτασης της διαθεσιμότητάς τους).

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος