Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 07 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.15 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1.Κατανομή ποσού 207.419,04 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2012 (ύστερα από την αριθ.14/2012 εισήγηση της ΔΕΠ).
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

3.Αποδοχή ποσού ύψους 247.649,38 ευρώ στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) και διάθεση του ποσού αυτού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

4.Αποδοχή χρηματοδότησης των έργων:  α) «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» β) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου  στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 7/2011) γ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (αρ. μελέτης 8/2011) και δ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν» Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» αρ. μελέτης 6/2011 και ορισμός υπολόγου για την διαχείριση των λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι πρέπει άμεσα να γίνει αποδοχή χρηματοδότησης για έργα και λειτουργικές δαπάνες του δήμου, καθώς και αναμόρφωση προϋπολογισμού, ενόψει του κλεισίματος του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ