Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 15 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Συζήτηση, λήψη απόφασης-καταδίκη της βίαιης επίθεσης κατά του προσώπου του κυρίου Δημάρχου από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης την 14-07-2014
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος