Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67του Ν.3852/2010 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει σήμερα  2 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα  14.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο εξής θέμα:

Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας ΑΕ, για την κατάθεση των τακτικών επιχορηγήσεων του Δήμου μας και εξουσιοδότηση υπαλλήλου προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. θα πρέπει μέχρι τις 03/01/2011 (δηλαδή αύριο) να ανοιχτεί τραπεζικός λογαριασμός ΙΒΑΝ στο όνομα του νέου δήμου, προκειμένου να αποδίδονται έγκαιρα στο δήμο μας οι  επιχορηγήσεις.

 Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ