Ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης του οδικού δικτύου στην τοποθεσία Γρέβενη

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης του  οδικού δικτύου στην τοποθεσία ΓρέβενηΞεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης του οδικού δικτύου στην  τοποθεσία «Γρέβενη» που βρίσκεται στην επέκταση της Καλλιθέας.

Πρόκειται για ένα έργο που θα καλύψει σε πρώτη φάση το ανατολικό τμήμα της περιοχής, μιας περιοχής που παρουσιάζει έντονη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν πλήρη κατασκευή κρασπέδων, τοποθέτηση αγωγού ομβρίων (καλύπτεται ήδη από αποχετευτικό σύστημα) και ασφαλτοστρώσεις, που συμπληρώνουν όλες τις απαραίτητες υποδομές.

Ο προυπολογισμός του έργου αγγίζει το 1.000.000 ευρώ και θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους.
Ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης του  οδικού δικτύου στην τοποθεσία Γρέβενη      Ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης του  οδικού δικτύου στην τοποθεσία Γρέβενη