Μήνυμα του Δημάρχου Κατερίνης Σάββα Χιονίδη για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣΟ εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος αποτελεί μία ευκαιρία προβληματισμού και απολογισμού σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για τις δράσεις και την συμβολή μας στη θωράκιση του περιβάλλοντος. Παράλληλα αποτελεί το έναυσμα για να αναλάβουμε ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες  προς την κατεύθυνση αυτή.


      Για το Δήμο Κατερίνης, το περιβάλλον αποτελεί ζωτικό στοιχείο πολιτισμού και  προτεραιότητα, ενώ η προστασία του αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της  καθημερινής μας δράσης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού, η επέκταση του ΧΥΤΑ και του δικτύου αποχέτευσης, η ενίσχυση του στόλου των απορριμματοφόρων και του έμψυχου δυναμικού στην καθαριότητα, αποτυπώνουν την έμπρακτη προσπάθειά μας προκειμένου να κάνουμε την Κατερίνη πόλη – πρότυπο  στον τομέα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας.


     

Επιπλέον, ο πολλαπλασιασμός και η αισθητική αναβάθμιση των χώρων πρασίνου σε κάθε γειτονιά της πόλης και των δημοτικών της διαμερισμάτων, η ενίσχυση και επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης καταδεικνύουν την συμβολή μας  στη δημιουργία μιας πόλης ανθρώπινης και φιλικής προς το περιβάλλον.


      Καμιά πολιτική όμως για το περιβάλλον δεν μπορεί να επιτύχει αν δεν υπάρχει ταυτόχρονα η δραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Γι’ αυτό και για εμάς ο μεγάλος στόχος πέρα από δράσεις και παρεμβάσεις είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών.


      Επιδίωξη μας είναι κάθε πολίτης να καταλάβει ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού που νοείται ως περιβάλλον και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση της εποχής μας και σ' αυτήν οφείλουμε όλοι να ¨καταθέσουμε¨ την προσωπική μας συνεισφορά. Ως άνθρωποι και πολίτες σε μια πόλη που αξίζει να ζεις.