Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κατερίνης ανακοινώνει ότι η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων(διμήνου Μαρτίου – Απριλίου), στους δικαιούχους θα πραγματοποιείται από τις 26 Ιουνίου 2012

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κατερίνης ανακοινώνει ότι η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων(διμήνου Μαρτίου – Απριλίου), στους δικαιούχους θα πραγματοποιείται από τις 26 Ιουνίου 2012.
Σύμφωνα με δήλωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Γιώργου Ίτσιου: «Η καταβολή θα γίνει με το νέο τρόπο πληρωμής και πιο συγκεκριμένα μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων, σύμφωνα με σχετική κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά στη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Κοινωνικών και Προνοιακών επιδομάτων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Κατερίνης ήταν μέσα στους πρώτους οκτώ δήμους στην Ελλάδα, που ολοκλήρωσε έγκαιρα την διαδικασία ταυτοποίησης των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων και από τους πρώτους Δήμους,  που θα προχωρήσει στην καταβολή των επιδομάτων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.