Ευνοϊκή Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Δήμο Κατερίνης

Την δυνατότητα να ρυθμίσουν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους  τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δήμο Κατερίνης  έχουν οι πολίτες, έπειτα από την ψήφιση στη Βουλή και δημοσίευση νομοθετικής διάταξης για την ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους.

Ειδικότερα μέχρι τις 14 Αυγούστου του 2014, όσοι έχουν οφειλές παρελθόντων ετών προς το Δήμο, μπορούν, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, να υπαχθούν σε ρυθμίσεις που φθάνουν μέχρι και τις 100 δόσεις, όπως επίσης να επιτύχουν απαλλαγή μέχρι του 100% των προσαυξήσεων για τα οφειλόμενα από 1/1/2010 και μετά.

Ευνοϊκές είναι και οι ρυθμίσεις των οφειλόμενων πριν από την 1/1/2010, καθώς προβλέπεται απαλλαγή προστίμων και προσαυξήσεων και οι οφειλές καταβάλλονται σε μακροχρόνιες δόσεις. Ο υπόχρεος οφειλέτης υποβάλει σχετικό αίτημα στο Δήμο ή στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων, το οποίο θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να αξιοποιήσουν τις δυο αυτές ευνοϊκές ρυθμίσεις και να τακτοποιήσουν οριστικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Δήμο Κατερίνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης:  2351350422-2351350521-2351350443.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΙΤΙΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ