ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΟ Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κατερίνης εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης που ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση μας, για διάθεση προσωπικού προκειμένου να ενημερώσει τους εργαζόμενους και τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών & του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ., για τα μέτρα ασφαλείας σε περίπτωση σεισμού και πυρκαγιάς.

Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.
Δημήτριος Βαϊνάς