ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι στις 3 Ιουλίου του 2012 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κατερίνης θα διεξαχθεί μειοδοτικός διαγωνισμός για το ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ προϋπολογισμού 5.387.400 με ΦΠΑ.
 


Το έργο αφορά την κατασκευή των εσωτερικών αγωγών αποχέτευσης των οικισμών Κάτω Αγιάννη και Νέας Τραπεζούντας, καθώς και του εξωτερικού αγωγού που μεταφέρει τη συνολική παροχή των λυμάτων σε υφιστάμενο αντλιοστάσιο που βρίσκεται στον οικισμό της Νέας Χράνης. Το προτεινόμενο δίκτυο θα αντικαταστήσει τους απορροφητικούς βόθρους, που είναι η σημερινή μέθοδος αποχέτευσης των υφιστάμενων κτιρίων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.