Διαδικτυακή εφαρμογή παρακολούθησης εκλογικών δαπανών

Από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  ανακοινώνεται ότι η διαδικτυακή πύλη για την καταχώρηση των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων για τις επερχόμενες Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές λειτουργεί από τις 07 Σεπτεμβρίου.
 

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και καλούνται όλοι οι υπόχρεοι να ολοκληρώσουν άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα. Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή και περιγράφεται στην ιστοσελίδα της «Διαφάνειας», η οποία είναι προσβάσιμη από το σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.ypes.gr- www.ekloges.ypes.gr ).

Τα στοιχεία που θα αναρτώνται στην πύλη είναι :
-Πλήρεις λίστες των υποψηφίων κάθε συνδυασμού.
-Τα έσοδα(από εισφορές και διάθεση εισιτηρίων)
- Οι δαπάνες
- Οι πληρωμές των δαπανών

Σημειώνεται ότι ειδικά για τους υποψηφίους παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης συνδέσμου που θα παραπέμπει στην προσωπική ιστοσελίδα του κάθε υποψηφίου χωριστά. Οι υποψήφιοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα αυτή για λόγους προβολής και ενημέρωσης σχετικά με τις υπόλοιπες προεκλογικές δραστηριότητες(ομιλίες, συγκεντρώσεις κ.λ.π.).
Όλοι οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι αυτών οφείλουν να έχουν ανοίξει σχετικό λογαριασμό έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2010 και εφεξής να καταχωρούν όλες τις εκλογικές δαπάνες - έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου(σύμφωνα με την αριθμ. 50038 / 3-9-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε στα πλαίσια του Νόμου 3870 / 2010), έως και τη λήξη της.