ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Έως την Δευτέρα 20 Αυγούστου η κατάθεση των αιτήσεων

Στο πλαίσιο λειτουργίας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης από 02 έως 08 Σεπτεμβρίου, καθώς  επίσης και  λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την συμμετοχή τους  να  καταθέσουν  τις  αιτήσεις  τους  με  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  έως και την προσεχή Δευτέρα 20 Αυγούστου.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις για την έκδοση της άδειας χρήσης των χώρων του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, της εμποροπανήγυρης και άσκησης υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας  κατατίθενται στο αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Περιουσίας (Δημαρχείο 2ος όροφος - γραφείο 9, υπεύθυνος υπάλληλος Κωνσταντίνος Κιτιξής, τηλ. 2351-3-50453), από όπου  μπορούν να λάβουν γνώση των όρων του σχετικού κανονισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.