ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ  ΧΩΡΩΝ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Ο Δήμαρχος  Κατερίνης

Ανακοινώνει  ότι:

Στα πλαίσια λειτουργίας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης από 30-08-2014 έως 05-09-2014 καθώς επίσης και λειτουργίας Λούνα Πάρκ και λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την συμμετοχή τους να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  από 04-08-2014 έως 13-08-2014 για την έκδοση της άδειας χρήσης των χώρων του Λούνα Πάρκ, της εμποροπανήγυρης και άσκησης υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας στο αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Περιουσίας του Δήμου Κατερίνης (τηλ.:2351-3-50518) από όπου μπορούν να λάβουν γνώση των όρων του σχετικού κανονισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2014 σε μορφή PDF εδώ

Με εντολή Δημάρχου

Ο Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
Ζήνων Σατραζέμης