Αστική Σχολή Κατερίνης - Έκθεση Φωτογραφίας: "Η Ρωσία σήμερα"

1