Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα της Τοπικής Κοινότητας Κούκου

Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα της  Τοπικής Κοινότητας ΚούκουΜοχλό ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, που οδηγεί στην απτή στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και στην επιτυχή διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αποτελούν οι εργασίες βελτίωσης των αγροτικών υποδομών στο σύνολο του αγροκτήματος του Δήμου Κατερίνης. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται και οι παρεμβάσεις βελτίωσης των υποδομών στο αγρόκτημα της Τ.Κ.Κούκου, οι οποίες είναι σε εξέλιξη.

Το έργο προϋπολογισμού 205.000 ευρώ με Φ.Π.Α., είναι ενταγμένο στο Τοπικό Πρόγραμμα του Άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα της  Τοπικής Κοινότητας ΚούκουΤις εργασίες επιβλέπει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Νίκος Μπουρονίκος, ο οποίος σημειώνει σε δήλωσή του: «Με τον συντονισμό του Δημάρχου Σάββα Χιονίδη, ο Δήμος Κατερίνης απαντά στην κρίση με την προώθηση σημαντικών έργων υποδομής, που η υλοποίηση τους, θα έχει απτά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία. Με τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών υποδομών στις γεωργικές περιοχές της Κατερίνης παρέχεται  ουσιαστική στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Διαμορφώνονται σταδιακά οι όροι και οι συνθήκες προσαρμογής του αγροτικού παραγωγικού μας μοντέλου στη νέα ανταγωνιστική εποχή».

Το έργο στο πρώτο του σκέλος περιλάμβανε την κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου, που θα εξασφαλίζει το πότισμα των καλλιεργειών με χαμηλότερο κόστος. Στην παρούσα φάση οι εργασίες επικεντρώνονται στην ασφαλτόστρωση 1.500 τ.μ., καθώς και στη χαλικόστρωση ενός ακόμη τμήματος, γεγονός που θα διευκολύνει την πρόσβαση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής στις γεωργικές και κτηνοτροφικές τους ασχολίες. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα με τον εξοπλισμό του αντλιοστασίου.

Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα της  Τοπικής Κοινότητας Κούκου  Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα της  Τοπικής Κοινότητας Κούκου

Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα της  Τοπικής Κοινότητας Κούκου