ΥΠΕΓΡΑΦH Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΥΠΕΓΡΑΦH Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥΞεκινάνε στις 15 Σεπτεμβρίου
οι εργασίες
Εντατικούς ρυθμούς ζήτησε
ο Δήμαρχος Κατερίνης

     Στο χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, υπεγράφη η Σύμβαση ‘Εργου της «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ»  μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης και της Ανάδοχου Εταιρία ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε.  Ένα έργο που ξεκινάει άμεσα και συγκεκριμένα στις 15 Σεπτεμβρίου, μετά από συμφωνία της ΔΕΥΑΚ και του Αναδοχού.
     Το έργο «Αποχέτευση Σβορώνου» εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»Η Συνολική Δημόσια Δαπάνη του έργου ανέρχεται στα: 2.975.000 ευρώ.
 

     Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου
ΥΠΕΓΡΑΦH Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥΤο έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις
Α. Εσωτερικό δίκτυο:
Το φυσικό αντικείμενο είναι συνολικά 16.030 μέτρα από τα οποία: 14.500 μέτρα Φ 200, 220 μέτρα Φ 250, 1.300 μέτρα Φ315 και 10 μέτρα Φ 355.
Κεντρικά φρεάτια ακαθάρτων:
Για τους αγωγούς Φ355 – 400 κυλινδρικά φρεάτια Φ 1500 χλσ.
Για τους αγωγούς Φ 315 – 250 – 200 κυλινδρικά φρεάτια     Φ 1200 χλσ.
Β. Εξωτερικό δίκτυο:
Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός μήκους 1.950 μέτρων, διατομής Φ 400, ο οποίος μεταφέρει τα λύματα στον Πέλεκα και μέσω αγωγού στο υφιστάμενο φρεάτιο     Φ 396
Θα παραδοθεί πλήρως ολοκληρωμένο και λειτουργικό το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σβορώνου, Προσηλίου και Αγ. Βαρβάρας. Το φυσικό αντικείμενο είναι δίκτυα βαρύτητας μήκους 17.980 μέτρων.

     Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 20 μήνες.

     Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Νίκος Παπαζιώγας δήλωσε: « Σε λίγες μέρες, ξεκινάει ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχει γίνει ποτέ σε Δημοτικό Διαμέρισμα. Ο Σβορώνος αποκτάει σύγχρονες υποδομές και σύντομα οι κατοικίες και τα καταστήματα  του θα είναι συνδεδεμένα  με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης μας. Ένα έργο που η συνολική του δαπάνη αγγίζει τα 3 εκ. ευρώ. Όλες σχεδόν οι δεσμεύσεις μας, στον τομέα των δικτύων, γίνονται πράξη και  ήδη έχουμε ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Τα μεγάλα έργα από την ΔΕΥΑΚ θα συνεχιστούν και στα άλλα Δημοτικά Διαμερίσματα».