ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Την Παρασκευή 10 Αυγούστου η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων Νομού Πιερίας στους δικαιούχους διμήνου Μαΐου-Ιουνίου 2012

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κατερίνης ανακοινώνει ότι η καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους, που αφορά το δίμηνο Μάιου-Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012.

Η καταβολή θα γίνει με βάση το νέο τρόπο πληρωμής και πιο συγκεκριμένα μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ (πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων), σύμφωνα με σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην δημιουργία Εθνικού Μητρώου δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων.

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης
Γεώργιος Ίτσιος