ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι αγρότες που ενδιαφέρονται για μετάκληση αλλοδαπών – εποχιακών εργατών γης για το έτος 2011, να προσέλθουν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών του Δήμου Κατερίνης έως τις 30/09/2010.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων προκειμένου να δρομολογηθούν έγκαιρα οι σχετικές διαδικασίες.